Ile światów

na chór i organy (2019)

Inspiracją dla utworu jest wiersz Ryszarda Krynickiego pod tym samym tytułem, stawiający pytanie o naturę powtarzalności w świecie. Wydaje się, że autor wiersza nie zna odpowiedzi na to pytanie, jednak traktuje powtarzalność jako klucz do jakiejś prawdy. Muzyka jest tu wyrazem poruszenia taką interpretacją wiersza i świata.

Dziękuję prof. Władysławowi Szymańskiemu za sugestię napisania utworu a Filharmonii Śląskiej za umożliwienie jego pierwszego wykonania.

HISTORIA WYKONAŃ:
PREMIERA: 24.11.2019; Jan Bokszczanin, Chór Filharmonii Śląskiej, Jarosław Wolanin; Sala koncertowa Filharmonii Śląskiej; 7. Międzynarodowe Dni H.M. Góreckiego

Powrót do listy