Bio

EDUKACJA / STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE
Magister (2006; Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach) na podstawie kompozycji Wyspa wichrów i mgieł na chór mieszany i orkiestrę symfoniczną; promotor prof. Aleksander Lasoń

Master of Arts (2008; University of Louisville) na podstawie opery kameralnej Sudden Rain na solistów, chór i orkiestrę kameralną (libretto: Anna Konieczna-Purchała); promotor dr. Steve Rouse

Doktor (2010; Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach) na podstawie kompozycji Król Kosmosu znika. Koncert na orkiestrę, nici i fortepian; promotor: prof. Aleksander Lasoń; recenzenci: prof. Grażyna Pstrokońska-Nawratil, prof. Zbigniew Bujarski

Doktor habilitowany (2016; Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach) na podstawie opery Space Opera na solistów, chór i orkiestrę (libretto: Georgi Gospodinow); recenzenci: prof. Krystian Kiełb, prof. Krzysztof Knittel, prof. Krzysztof Olczak

Profesor (2022; Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach); recenzenci: prof. Krzysztof Baculewski, prof. Grażyna Pstrokońska-Nawratil, prof. Lidia Rydlewicz-Zielińska, prof. Anna Zawadzka-Gołosz, prof. Zygmunt Krauze


PRACA AKADEMICKA
Od roku 2008 zatrudnienie w Katedrze Kompozycji i Teorii Muzyki w katowickiej Akademii Muzycznej (do 2010 jako asystent, do 2018 jako adiunkt, do 2022 jako prof. AM, obecnie jako prof. zw.).

Od roku 2020 pełni funkcję Kierownika Katedry Kompozycji i Teorii Muzyki.

Od roku 2016 prowadzi klasę kompozycji.

ABSOLWENCI:
Marcin Chrostek (licencjat 2020)
Dominik Niedźwiecki (licencjat 2020)
Wojciech Laskowski (licencjat 2021)
Marcin Wójcik (licencjat 2022)

 

AKTUALNI STUDENCI:
Studia I stopnia:
Monika Kozakiewicz
Paweł Kruczek

Studia II stopnia:
Wojciech Laskowski


Inne prowadzone przedmioty:
Instrumentacja (2008 – nadal): historia instrumentacji; instrumentowanie wybranych przykładów literatury klasycznej i współczesnej na różne obsady instrumentalne i wokalno-instrumentalne, homogeniczne i mieszane

Partytura współczesna (2012 – nadal): nurty i wybrane zagadnienia muzyki XX i XXI wieku oraz ich wpływ na zapis partyturowy; wybrane ważne dzieła ostatniej dekady

Historia opery – opera współczesna (2018 – nadal): problematyka dzisiejszej opery; wybrane zagadnienia współczesnej dramaturgii; wybrane ważne dzieła ostatniej dekady

Instrumentoznawstwo (2018-2021): budowa i właściwości klasycznego instrumentarium muzycznego; elementy technik gry

Komputerowa edycja nut (2013-2016): przegląd aktualnego oprogramowania; podstawowa obsługa programów MuseScore i Finale; podstawowa i zaawansowana obsługa programu Sibelius