Koncert na gitarę w stroju osobliwym i orkiestrę kameralną

(2012)

  • Fragment 1
  • Fragment 2
Wykonawcy: Marek Nosal, AUKSO, Marek Moś

Utwór ten jest koncertem nietypowym – o budowie jednoczęściowej, z kilkoma dającymi się wyróżnić ogniwami rozdzielonymi kadencjami solisty. Można tu wskazać dwie główne myśli tematyczne – jedną konsonansową, o harmonice quasi tonalnej i charakterze lirycznym, drugą zaś zdecydowanie bardziej dysonującą, harmonicznie wywiedzioną z tytułowego osobliwego-ćwierćtonowego stroju gitary, o charakterze mocno odmiennym w stosunku do pierwszej. Materiał obu myśli, obecny jest zarówno w partii gitary jak i orkiestry. Tematy najpierw ukazane są w pełnym kontraście, w trakcie utworu stopniowo coraz bardziej przenikają się wzajemnie by na końcu ulec syntezie – na ile świat tonalności dopełnia się, a na ile wyklucza z ćwierćtonowością, zapewne każdy ma swoją odpowiedź…

Utwór powstawał pod koniec roku 2011 i w pierwszym kwartale roku 2012, na zamówienie XIV Festiwalu „Śląska Jesień Gitarowa” w Tychach.

Historia wykonań:
PREMIERA: 13 października, 2012; Marek Nosal (gtr), Orkiestra Kameralna Miasta Tychy AUKSO, Marek Moś (dir); Festiwal Śląska Jesień Gitarowa w Tychach; Teatr Mały, Tychy.

Powrót do listy